Várostörténet

Pataki János munkássága

Pataki Janos

Pataki János festőművész, grafikus 1933-ban született Szegeden. Saját elmondása szerint soha senkitől nem tanult festeni, és mindig a maga ura volt. Budapestre ment, ahol a Képzőművészeti Főiskola jeles festőtanárának, Bernáth Aurélnak a magántanítványa volt, de hivatalos formában tanulni továbbra sem akart. Néhány évet Miskolcon töltött, ahol díszletfestést tanult.

1958-tól szerepelt kiállításokon. 1965-től 1980-ig élt és alkotott városunkban. 1969-ben képzőművész kört alapított, melyet közel két évtizedig vezetett. „Iskolájában” több művészeti ágat művelt, illetve több nagyhírű művészt indított el alkotói pályáján. Az itt eltöltött idő alatt a város ikonikus alakjává vált. A városban működő intézményeknél, vállalatoknál, magán- és közgyűjteményeknél számtalan alkotása megtalálható.

A hatvanas években ő készítette a Derkovits Gyula Művelődési Központ és a város kiadványainak illusztrációit. Az ő tervei alapján készült el április 4. tiszteletére Leninváros emlékplakettje. Először a várossá nyilvánítás 10. évfordulóján adták át azoknak, akik a legtöbbet tették Leninvárosért.

Bővebben ...

Gulyás István munkássága

thumb 11929-ben született Sajószögeden. Középiskolai tanulmányait a Földes Ferenc Gimnázium elődjében a Fráter gimnáziumban végezte. A tanítóképző elvégzése után Hejőkürtön tanított két évet, majd 1952-1966 között Tiszaszederkényben volt iskolaigazgató.

Bővebben ...

Kiss Sándor munkássága

thumb 01

1942. szeptember 16-án született Tiszaszederkényben. Általános iskolai tanulmányait itt végezte, majd a miskolci Földes Ferenc Gimnáziumba járt. A sorkatonai szolgálat után a Festékgyár Műgyantaüzemében dolgozott két éven keresztül. 1966 decembere óta dolgozott Tiszaszederkény közművelődéséért. 1966 és 1976 között az óvárosi művelődési ház vezetője. 1976 után a Derkovits Gyula Művelődési Központ kinevezett előadója. Tevékenyen részt vállalt az országos hírnevű Szederinda népzenei együttes alapításában, nevéhez fűződik a Bokréta citerazenekar alapítása is, melyet hosszú éveken át vezetett, s nevelte, tanította az együttes utánpótlását.

Bővebben ...

dr. Zabos Géza munkássága

11924. december 29-én született Albertirsán. Cegléden járt gimnáziumba, ahol 1943-ban érettségizett. 1948-ban abszolvált az Állatorvosi Egyetemen, ahonnan osztályellenes volta miatt eltiltották. Ezt követően 1949-1952-ig betanított munkásként dolgozott a martfűi cipőgyárban. 1952-ben visszavették az egyetemre, még ugyanebben az évben állatorvossá avatták.

Bővebben ...