dr. Zabos Géza munkássága

11924. december 29-én született Albertirsán. Cegléden járt gimnáziumba, ahol 1943-ban érettségizett. 1948-ban abszolvált az Állatorvosi Egyetemen, ahonnan osztályellenes volta miatt eltiltották. Ezt követően 1949-1952-ig betanított munkásként dolgozott a martfűi cipőgyárban. 1952-ben visszavették az egyetemre, még ugyanebben az évben állatorvossá avatták.

1952 júliusában került a mezőcsáti járásba, ahol 35 évig volt körzeti állatorvos. 1961-től volt tiszaszederkényi lakos. 1970-ben tette le a szakorvosi vizsgát. Az 1971-ben megalakult TVK Horgász Egyesület alapító tagja, majd elnöke, leköszönése után tiszteletbeli elnöknek választották. 1990-1994 önkormányzati képviselő az SZDSZ színeiben, a Környezetvédelmi Bizottság elnöke, a Kulturális Bizottság tagja, környezetvédelmi tanácsnok. Elhivatott környezetvédőként járta az ifjúsági és horgásztáborokat, hogy írásaival, előadásaival felkeltse a fiatalok érdeklődését a környezetvédelem iránt. Rendszeresen jelentek meg publicisztikái, írásai a Krónikában, és a Magyar Horgászban, ez utóbbi folyóirat szerkesztőségi szakbizottságának tagja volt. Hetente folytatásokban közölte a Krónika Tiszahát, korábban pedig Csátország illetőleg Abaújország című írását, később ez egy kötetben jelent meg. Hosszú évekig volt a MOHOSZ Országos Választmányának tagja. A tiszaújvárosi horgász egyesület 2000. január 8-án döntött úgy, hogy felveszi az egykori nagy horgász, a Tisza szerelmesének nevét. 1999. május 28-án halt meg.

Kitüntetései:
- 1985 Munka Érdemrend ezüst fokozat 1999
- Tiszaújváros díszpolgára (posztumusz)

Képgaléria

Források, linkek

Kedves játékot adtál. In: Fürdik a hal. Budapest: MOHOSZ, 1983. p. 93-109.

Horgászoknak a Tiszáról. Budapest: Mezőgazdasági KVK : MOHOSZ, 1983.

A kacagó harcsa. Budapest: Mezőgazdasági KVK : MOHOSZ, 1987.

Változatok a ponty horgászatára (társszerzőként). Budapest: Formatív Kft., cop. 1990.

Menedékem a Tisza. Miskolc: Felsőmagyarország, 1996.

Tiszahát: Csátország, Abaújország, Tiszahát, 1952-1956. Budapest: Püski, 1996.

Hajdu Imre: Álmodtunk egy új világot: Leninváros – Tiszaújváros (1990-1991). Tiszaújváros: Hajdu Vinpress, 2004. p. 294-296.


Róla szóló irodalom:

Mészáros István: dr. Zabos Géza (1924-1999) = Magyar állatorvosok lapja 2000/3 p. 187.

Hajdu Imre: A demokrácia tanulóévei: Tiszaújváros (1992-1994). Tiszaújváros: HajduVinpress, 2004. p. 247-248.

Tamás Mariann: Meghajlás nélkül élni: képviselők közelebbről: dr. Zabos Géza = Tiszaújvárosi Krónika 1993/13 p. 5. 

Találatok: 7355