Tiszaújváros Települési Értéktár

logoA magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvényben, valamint a magyar nemzeti értékek és hungarikumok gondozásáról szóló 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendeletben biztosított lehetőséggel élve Tiszaújváros Város Önkormányzata Képviselő-testülete 125/2014. (VII.28.) határozatában úgy döntött, hogy létrehozza Tiszaújváros Települési Értéktárát, melynek működtetésével és adminisztrációs feladatainak ellátásával a Derkovits Kulturális Központot bízta meg.

Az értéktárak létrehozatalának célja:

 • számba venni, dokumentálni nemzeti értékeinket annak érdekében, hogy ebből egy közös nemzeti nyilvántartás, adatbázis készüljön;
 • a gyűjtőmunkát a lehető legszélesebb körre kiterjeszteni;
 • létrehozni és közkinccsé tenni a helyi és országos jelentőségű nemzeti értékek gyűjteményét;
 • a Magyar Értéktárból kiválasztani a nemzetközi viszonylatban is csúcsteljesítménynek számító hungarikumokat;
 • gondoskodni az értékek megismertetéséről bel- és külföldön egyaránt;
 • gondoskodni az értékek fennmaradásáról, védelméről, erősítve a nemzeti tudatot és a hazai gazdaságot.

 

A Tiszaújváros Települési Értéktár Testület (továbbiakban Testület) kéri a tiszaújvárosi lakosokat, civil és társadalmi szervezeteket, hogy a települési értéktárba felvételre érdemes értékeket gyűjtsék össze és javaslataikat terjesszék a Testület elé.

A szakmai testület örömmel fogad minden ötletet, elképzelést és köszönettel fogadja a támogató együttműködést. A város közigazgatási területén fellelhető, illetve az itt létrehozott érték Tiszaújvárosi Települési Értéktárba történő felvételét bárki kezdeményezheti.

A javaslatot a kormányrendelet szerint kell elkészíteni és elektronikus úton vagy postai út esetén elektronikus adathordozón mellékelve kell benyújtani.

A javaslatnak tartalmaznia kell:

 • a javaslattevő és a kapcsolattartó nyilatkozata az azonosító adatai kezeléséről,
 • az értéktárba felvenni javasolt nemzeti érték adatait,
 • az értéktárba felvenni javasolt nemzeti érték fényképét, vagy audiovizuális-dokumentációját,
 • a Hungarikum törvényben való megfelelést (a nemzeti érték mibenlétét) valószínűsítő dokumentumokat, valamint
 • szakértő, illetve szakmai vagy civil szervezet támogató, vagy ajánló levelét.
 • a javaslattevő nyilatkozata a saját készítésű dokumentumok, és a benyújtott teljes dokumentáció korlátlan felhasználásáról
 • a nem saját készítésű dokumentumok javaslatba történő szerepeltetése esetén az adott dokumentum tulajdonosának hozzájáruló nyilatkozata a szabad felhasználásról

A javaslattételre vonatkozó nyomtatvány (Javaslat értéktárba történő felvételhez) letölthető Tiszaújváros honlapjáról (www.ertektar.tiszaujvaros.hu).

A javaslatokat a Hamvas Béla Városi Könyvtárban (Tiszaújváros, Széchenyi u.37.) lehet leadni, illetve e-mailben a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. címre lehet elküldeni.

A beérkezett - formai és tartalmi szempontból hiánytalan - javaslatokat a Testület bírálja el. A Testület ülésének időpontjáról, napirendjéről a Testület elnöke a város lakosságát a www.ertektar.tiszaujvaros.hu honlapon keresztül tájékoztatja.

A helyi értékek szakterületenkénti kategóriái:

 • agrár- és élelmiszergazdaság
 • egészség és életmód
 • épített környezet
 • ipari és műszaki megoldások
 • kulturális örökség
 • sport
 • természeti környezet
 • turizmus és vendéglátás

A javaslattétel szabályai

 • Helyi értékké nyilvánításra a Tiszaújváros Települési Értéktár Testületnek címezve (3580 Tiszaújváros Széchenyi u. 2.), írásban bárki javaslatot tehet, amelyet indokolni, szükség és lehetőség szerint dokumentálni köteles. A javaslattétel tartalmára és formájára vonatkozóan a 324/2020. (VII.1.) Korm. Rendelet az irányadó.
 • A beérkezett javaslatot a Tiszaújváros Települési Értéktár Testület megvizsgálja, szükség esetén a javaslattevőt hiánypótlásra szólítja fel. Amennyiben a javaslattevő a hiánypótlásnak a megállapított határidőig nem tesz eleget, a Testület érdemi tárgyalás nélkül az indítványt elutasítja. Az elutasítás nem akadálya annak, hogy a javaslattevő az értéktárba történő felvételt ismételten indítványozza.

 

Tiszaújváros Települési Értéktár Testület kérdőíve

Találatok: 9940