Javaslat benyújtása

Az értéktárak feladata a helyi értékek számba vétele és dokumentálása, valamint a helyi és országos jelentőségű nemzeti értékek gyűjteményének létrehozása és közkinccsé tétele.

A város közigazgatási területén fellelhető, illetve az itt létrehozott érték Tiszaújvárosi Települési Értéktárba történő felvételét bárki kezdeményezheti. A javaslato(ka)t elektronikus úton vagy postai út esetén elektronikus adathordozón mellékelve kell benyújtani.

Javaslatokat a következő kategóriákban lehet benyújtani:

• agrár- és élelmiszergazdaság („agrárium szellemi termékei és tárgyi javai – beleértve az erdészet, halászat, vadászat és állategészségügy területét – , különösen a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek, a borászat, továbbá az állat- és növényfajták”)

• egészség és életmód (a tudományos és népi megelőzés és gyógyászat, természetgyógyászat szellemi termékei és tárgyi javai, különösen a gyógyszerek, gyógynövények, gyógyhatású készítmények, gyógyvíz- és fürdőkultúra)

• épített környezet (a környezet tudatos építési munka eredményeként létrehozott, illetve elhatárolt épített (mesterséges) része, amely elsődlegesen az egyéni és közösségi lét feltételeinek megteremtését szolgálja; valamint az embert körülvevő környezet fenntartásához kapcsolódó szellemi termékek)

• ipari és műszaki megoldások (az ipari termelés – beleértve a kézműipart, kézművességet is – szellemi termékei és tárgyi javai, különösen az egyes technológiák, technikák, berendezés-, gép- és műszergyártás, műszaki eszközökkel végzett személy- és áruszállítás)

• kulturális örökség (a kulturális örökség szellemi és tárgyi javai, különösen az irodalom, a tudomány, a népművészet és népi kézművesség, néprajz, filmművészet, iparművészet, képzőművészet, táncművészet és zeneművészet; továbbá a védett ingatlan értékei, különösen a nemzeti vagyon körébe tartozó, kiemelkedő értékű műemlékek és régészeti lelőhelyek, nemzeti és történelmi emlékhelyek, világörökségi helyszínek)

• sport (a fizikai erőnlét és a szellemi teljesítőképesség megtartását, fejlesztését szolgáló, a szabadidő eltöltéseként kötetlenül vagy szervezett formában, illetve versenyszerűen végzett testedzés vagy szellemi sportágban kifejtett tevékenység, különösen a sportolói életművek és csúcsteljesítmények)

• természeti környezet (az ember természetes környezetének tárgyi javai, különösen a fizikai és biológiai képződmények vagy képződménycsoportok, geológiai és geomorfológiai képződmények, természeti tájak, természeti területek, életközösségek és ökológiai rendszerek; valamint az embert körülvevő környezet fenntartásához kapcsolódó szellemi termékek)

• turizmus és vendéglátás (a turizmus és a vendéglátás szellemi termékei és tárgyi javai, különösen a turisztikai attrakciók, szolgáltatások, a vendéglátó-ipari termékek, valamint a vendéglátás körébe tartozó étel- és italkészítési eljárások)

Az értéktárba kerülésre javasolt épület, hagyomány, szervezet esetén a javaslatnak tartalmaznia kell egy rövid történetet, ismertetőt, illetve egy rövid indoklást arról, hogy miért fontos, hogy az adott intézmény, épület szerepeljen a helyi értékek gyűjteményében.

Kiemelkedő teljesítményt nyújtó sportoló, művész, esetében kérjük, ismertesse röviden az életutat, mutassa be az illető munkásságát.

Segítséget a javaslat elkészítéséhez a Kitöltési útmutató menüpontban talál.

Várjuk a városlakók javaslatait!

 

 

  

Alakuló ülés

2015. január 8-án megtartotta alakuló ülését a Tiszaújváros Értéktár Testület, melynek elnöke: Mátyás Zoltán a Derkovits Kulturális Központ igazgatója.

A Testület tagjai:

• Tompáné Mészáros Hedvig

• Kiss Lászlóné

• Ferenczik-Lévai Fanni

• Kitka Zsuzsanna, testületi titkár

A Testület alakuló ülésén a következő döntések születtek:

- A 2015. január 8-i alakuló ülés határozatai 

 

Bővebben ...