Gulyás István munkássága

megoszt facebookmegoszt googlebookmegoszt myspacemegoszt twittermegoszt yahoomyweb

 

1929-ben született Sajószögeden. Középiskolai tanulmányait a Földes Ferenc Gimnázium elődjében a Fráter gimnáziumban végezte. 1952-1966 között Tiszaszederkényben volt iskolaigazgató. Kollégáival színjátszó és néptánc csoportot szerveztek, tangóharmonika zenekart alapított. Részt vett a dolgozók esti iskolájának beindításában. Évek hosszú során át Gulyás István volt a mozi gépésze, sőt az egész kultúrélet irányítója. Az ő nevéhez fűződik egy 12 tagú úttörőzenekar megszervezése és többszöri szerepeltetése is. 1954-től tagja volt a községi, 1985-ig a városi tanácsnak, évekig a Végrehajtó Bizottságnak. 1966-ban megválasztották a városi tanács elnökhelyettesének. 1972-ben lett a 2. sz. Általános Iskola igazgatója. Vezetésével korszerűsítették az iskolát, szaktantermeket alakítottak ki, sportudvart létesítettek. Több évtizedig vezette és fejlesztette a tiszalöki úttörőtábort. 1978-tól az igazgatói munkaközösség vezetője volt. 1989-ben vonult nyugdíjba. 1998-ban halt meg.

 

Bővebben...

Tiszaújvárosi ártéri erdők és a Morotva-holtág

megoszt facebookmegoszt googlebookmegoszt myspacemegoszt twittermegoszt yahoomyweb

 

A folyószabályozások előtt az alföldi területek túlnyomó része a Tisza árteréhez tartozott, amelynek élővilágát a folyó vize, az áradások alapvetően meghatározták. A Tiszát sok kilométer szélességben kísérték az ártéri erdők és mocsaras területek. A folyószabályozások után az ártér jelentős része a mentett oldalra került, az élővilág - elsősorban az áradások elmaradása és a mezőgazdaság térhódítása miatt - átalakult. A folyót kísérő ártéri életközösségek jórészt a hullámtérbe szorultak vissza. Tiszaújváros tiszai szakaszán jelenleg idős, kőris elegyes erdőállomány két foltban, összesen 24 hektár kiterjedésben található. Ez az élőhelye két veszélyeztetett fajnak a díszes tarkalepkének (Euphydryas maturna) és a vöröshasú unkának (Bombina bombina).

A Morotva-holtág

Szederkény északi határát mintegy pajzsként védte az egykori környék legnagyobb tava, a Morotva, sűrű Boglér és Dézs-erdők, illetve a Tisza folyó. A Morotva szláv eredetű szó, magyarul holtágat jelent. A Morotva a szederkényi közbirtokosság közös tulajdona volt, míg a Morotva déli (Vesszős-ér, Deés-lapos, régi Fok-csatorna) és keleti sávja Szederkény községé. A 20. században a Morotva kiszáradt és szinte teljesen visszahúzódott. Sarlója, a gátról is jól láthatóan, a városi Dísztó méretéhez hasonló mocsaras tóvá szelídült.

 

Bővebben...

dr. Zabos Géza munkássága

megoszt facebookmegoszt googlebookmegoszt myspacemegoszt twittermegoszt yahoomyweb

 

1924. december 29-én született Albertirsán. Cegléden járt gimnáziumba, ahol 1943-ban érettségizett. 1948-ban abszolvált az Állatorvosi Egyetemen, ahonnan osztályellenség volta miatt eltiltották. 1952-ben visszavették az egyetemre, még ugyanebben az évben állatorvossá avatták. 1952 júliusában került a mezőcsáti járásba, ahol 35 évig volt körzeti állatorvos. Az 1971-ben megalakult a TVK Horgász Egyesület alapító tagja, majd elnöke, leköszönése után pedig tiszteletbeli elnöknek választották. Rendszeresen jelentek meg publicisztikái, írásai a Krónikában, és a Magyar Horgászban, ez utóbbi folyóirat szerkesztőségi szakbizottságának tagja volt. Hetente folytatásokban közölte a Krónika Tiszahát, korábban pedig Csátország illetőleg Abaújország című írását, később ez egy kötetben jelent meg. Hosszú évekig a MOHOSZ Országos Választmányának tagja. A horgász egyesület 2000. január 8-án döntött úgy, hogy felveszi az egykori nagy horgász, a Tisza szerelmesének a nevét. 1999. május 28-án halt meg. 1999-ben posztumusz Tiszaújváros díszpolgára lett.

 

Bővebben...

Gyetvay Iván munkássága

megoszt facebookmegoszt googlebookmegoszt myspacemegoszt twittermegoszt yahoomyweb

 

1930. július 28-án született Veszprémben. Édesapja hivatásából adódóan négy éves korában Sopronba költöztek. Itt végezte el az elemi iskolát, majd a gimnázium első két osztályát, Szombathelyen érettségizett. Első munkahelye az Egyesült Gyógyszer- és Tápszergyár volt. 1962-ben az akkori Tiszaszederkényben vállalt állást a Tiszai Vegyi Kombinátnál diszpécserként. 1971-ben - 41 évesen - szerzett diplomát, 7 évvel később pedig megvédte szakmérnöki diplomamunkáját. 1990-ben, a TVK Villamosenergia Főosztály üzemvezetőjeként ment nyugdíjba. 1968-ban kapcsolódott be a tiszaszederkényi természetjárók mozgalmába, 1988-tól az Olefin SC Természetjáró Szakosztály vezetője lett. Szervezésében kezdődött az országos egyéni Tájékozódási Túrabajnokság, s ő indította el az "500 km Borsod-Abaúj-Zemplén megye vízi útjain" elnevezésű versenyt. 1991-ben megalapította a "Bükk 900-as csúcsai" jelvényszerző túrát. Nevéhez kapcsolódik az 1223. sz. Tisza Cserkészcsapat újjászervezése. Munkássága elismeréseként 1999-ben Pro Urbe Életműdíjat kapott. 2005. augusztus 30-án hunyt el.

 

Bővebben...

logo

braz100 2 
Tiszaújváros polgármestereként szeretettel köszöntöm Önt Értéktárunk honlapján.
 
Bráz György
polgármester

Ossza meg, ha tetszik!

Írjon nekünk!


Név:*
E-mail:
Tárgy:
Üzenet:
SPAM szűrő